QIMMATLI QOG’OZLARNI CHIQARISH, JOYLASHTIRISH VA ULARNING MUOMALASI

«NAYMON INVEST CONSULTING» MChJ qimmatli qog’ozlarni chiqarish, joylashitirish  va ularning muomalasi  bo’yicha quyidagi maslahat xizmatlarini ko’rsatadi:
• qimmatli qog’ozlarni chiqarish, Davlat ro’yxatidan o’tkazish va joylashtirish bo’yicha maslahat xizmatlari;
• qimmatli qog’ozlar chiqariluvi to’g’risidagi qarorni Davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun tegishli xujjatlarni tayyorlash bo’yicha maslahat xizmatlari;
• qimmatli qog’ozlarni joylashtirish natijalari bo’yicha tegishli hisobotlar (qimmatli qog’ozlarni joylashtirish xisoboti, jamiyat ustaviga tegishli o’zgartirish kiritish)ni tayyorlash bo’yicha maslahat xizmatlari;
• qimmatli qog’ozlar chiqariluvini Davlat ro’yxatidan o’tkazish bo’yicha xujjatlarni topshirish bo’yicha amaliy yordam berish;
• qimmatli qog’ozlarni joylashtirish bo’yicha maslaxat xizmatlari.